Alkusammutuksessa käytettävät laitteet tulee pitää aina käyttökuntoisina.

Pelastuslaissa mainitaan, että kiinteistön omistajalla, haltijalla ja toiminnanharjoittajalla on velvollisuus pitää alkusammutuskalusto toimintakuntoisina, sekä huollettava ja tarkastettava kalusto asianmukaisesti. Vaatimus koskee myös automaattista paloilmoitinlaitetta sekä automaattista sammutuslaitteistoa.

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto säädetään tarkemmin Sisäministeriön asetuksessa käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

Pikapalopostien tarkastus, huolto sekä työnsuorittajan vaatimukset on määritelty tarkemmin Eurooppalaisessa standardissa SFS EN 671-3. Standardia on saatavissa Suomen Standardisoimisliitolta (SFS ry).

Turvallisuuden kannalta on tärkeää muistaa, että vain huollettu ja toimiva laite auttaa tositilanteessa.