Besøk: Flatholmvegen 7, 6002 Ålesund
Post: Postboks 8211, 6002 Ålesund             

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 982 46 735

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
/ Avdelingsleder: Svein Erik Brandsegg
mobil: 982 46 735
sveinerik.brandsegg@firesafe.no 
 
/ Prosjektleder: Tor Erik Bjermeland
Tor.Erik.Bjermeland@firesafe.no
 

/ Rådgivning: Jonas Segtnan Berg
mobil: 980 02 067
jonas.segtnan.berg@firesafe.no