Besøk: Strykerveien 3, 1658 Torp
Post: Strykerveien 3, 1658 Torp            

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 69 97 15 55

Telefax: +47 69 97 15 50
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
/Avdelingsleder Kontroll & Service: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no 
 
/Salgskonsulent Kontroll & Service: Christer Johannesen
mobil: 412 99 592
christer.johannesen@firesafe.no 

/Prosjektleder Kontroll & Service brannslokkere, slokkeutstyr: Freddy Hovden
mobil: 992 59 194 
freddy.hovden@firesafe.no       

/ Avdelingsleder Entreprenør: Rino Stellmacher
mobil: 466 32 669
rino.stellmacher@firesafe.no

/ Salg/kalkulasjon: Agmund Nordeide
mobil: 952 10 036
agmund.nordeide@firesafe.no 

/ Prosjektleder: Jørgen Nilsen
mobil: 940 01 575
jorgen.nilsen@firesafe.no