Besøk: Slettestrandveien 4, 4032 Stavanger
Post: Slettestrandveien 4, 4032 Stavanger         
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no   

Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 51 82 02 80

Telefax: +47 51 82 02 81
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
/ Avdelingsleder Entreprenør: Arild Slettebø
mobil: 913 42 791
arild.slettebo@firesafe.no
  
/ Driftssjef Entreprenør: Geir Strøm
Mobil: 907 58 011
geir.strom@firesafe.no 

/ Prosjektleder Entreprenør: Viggo Wilhelmsen
mobil: 907 61 310
viggo.wilhelmsen@firesafe.no 

/ Avdelingsleder Kontroll og service: Olaf Espeland
mobil: 911 33 072
olaf.espeland@firesafe.no

/ Brannteknisk rådgiver: Katrine Flø
mobil: 982 36 058
katrine.flo@firesafe.no

/ Brannteknisk rådgiver: Joachim Sandvær
mobil: 958 84 640
joakim.sandvaer@firesafe.no