Besøk: Sjöflygvägen 35 E
Post: Box 7058, 187 11 Täby
Mail: info@firesafe.se
Telefon: +46 (0)10 – 155 09 00
 

/ Verkställande direktör, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig: Fredrik Malmstedt
mobil: +46 010 - 155 09 09
fredrik.malmstedt@firesafe.se

/ Ekonomiansvarig: Tina Ramsell
mobil: +46 010 - 155 09 06
tina.ramsell@firesafe.se

/ Marknadskoordinator: Ulrika Swartz
mobil: +46 010 - 155 09 07
ulrika.swartz@firesafe.se

/ Key Account Manager: Niklas Jansson
mobil: +46 010 - 155 09 05
niklas.jansson@firesafe.se

/ Kontorsassistent: Emelie Jonnarth
mobil: +46 010 - 155 09 13
emelie.jonnart@firesafe.se

 

Gå til vår hjemmeside i Sverige.