Firesafe vahvistaa huollon liiketoimintaa

swedish_city_1

Ilari Grönholm on Firesafe Finland Oy:n uusi huollon liiketoimintajohtaja

Vahvistamme sammutinhuollon ja paloturvallisuuden asennuspalvelujen liiketoimintaa. Ilari Grönholm aloitti huollon liiketoimintajohtajana tammikuun alussa ja hänen vastuulla on huollon liiketoiminnan johtaminen sekä huollon ja asennuspalvelujen kehittäminen. 

Vankka kokemus suurista monipalveluyrityksistä auttaa palveluiden kehittämisessä  

Ilari on työskennellyt aiemmin isoissa monipalveluyrityksissä, joissa työskentely asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on antanut ymmärrystä asiakkaiden odotuksista.

”Yksi suurimmista mahdollisuuksista Firesafe Finland Oy:lle on palvelutarjonnan kasvattaminen olemassa oleville asiakkaille, tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme paloturvallisuutta kokonaispalveluna. Haluamme kehittää palo- ja henkilöturvallisuuspalveluitamme, niin yrityksen sisällä kuin alihankkijoiden avulla ja tarjota asiakkaille palveluja niin sanotusti yhden luukun -periaatteella. Firesafe:n suurin vahvuus on keskittyminen palo- ja henkilöturvallisuuteen, joten yrityksessä on selkeä halu ja tavoite kehittää palveluliiketoimintaa. Palvelutarjonnan kasvattaminen vaatii myös resursseja rekrytoida lisää paloturvallisuusalan ammattilaisia ja kasvun myötä työturvallisuuskulttuurin kehittäminen tulee entistä suurempaan rooliin”, tiivistää Grönholm.  

Muutosten vuosi 2019 ja mahdollisuuksien vuosi 2020

Vuoden 2019 aikana Firesafe Finland on käynyt läpi isoja muutoksia. Olemme muuttaneet uusiin moderneihin toimitiloihin, jotka palvelevat paremmin meidän liiketoimintaa, logistiikkaa ja kasvusuunnitelmaa. Olemme myös päivittäneet meidän toiminnanohjausjärjestelmän ja huollon kentän järjestelmät, jotta meillä on paremmat edellytykset kasvaa sekä palvella paremmin asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Uudistusten myötä nyt vuonna 2020 haluamme olla olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme ensisijainen vaihtoehto paloturvallisuuden kokonaispalvelujen toimittajana.

Ilarin tulo Firesafe Finland Oy:n palvelukseen on erittäin positiivinen signaali, niin yhtiön sisällä kuin asiakkaiden suuntaan. Ilarilla on pitkä ja laaja kokemus paloturvallisuuspalveluiden johtamisesta isojen monialayhtiöiden ISS:n ja Lassila & Tikanojan palveluksessa. Ilari tuo yhtiöön kokemusta ja näkemystä erityisesti palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Olen erittäin iloinen, että Ilari on mukana rakentamassa Firesafe Finland Oy:n kasvutarinaa.

Lauri Laine
Toimitusjohtaja
Firesafe Finland Oy 
 

Firesafe on Pohjoismainen markkinajohtaja rakenteellisen paloturvallisuuden alalla. Tuotamme tarkastus-, huolto-, asiantuntija- ja suunnittelupalveluita sekä urakointia. Liiketoimintamme käsittää paloteknisten tuotteiden tuotekehitystä, omaa tuotantoa sekä tuonti- ja vientikauppaa. Olemme tehneet merkittäviä hankkeita offshore ja laivanrakennus aloille sekä liikenteen turvallisuustekniikkaan. Yhtiö on alkuperältään norjalainen, toimimme omien yhtiöittemme kautta Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Firesafella on lähes 700 työntekijää, jotka työskentelevät noin 30 toimipisteessä ympäri Pohjolaa.

Arvojemme ohjaamana / ammattimaisuus-osaaminen-innostus / teemme työtä paloturvallisemman yhteiskunnan puolesta.