Firesafen käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöt

firesafe_vastuuhenkilot

Käsisammutinliiketoiminta on luvanvaraista toimintaa, jonka toiminnasta vastaa TUKES:in rekisteröimä käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö. Firesafe Finlandin toiminnan kivijalkana on aina ollut alkusammutuskaluston huolto- ja asennuspalvelut, jonka vuoksi yrityksessä on erityisesti huolehdittu siitä, että käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöiden määrä on riittävä. ”Jos yritys tekee luvanvaraisia töitä, niin on luonnollista, että käsisammutinliikkeen luvat ovat useammalla henkilöllä jolla mm. varmistetaan toiminnan kehittyminen ja jatkuvuus. Tämä on myös asiakkaan kannalta tärkeää, koska kyseessä ovat laitteet, joiden tehtävänä on toisaalta pahimmassa mutta toisaalta parhaimmassa tapauksessa pelastaa ihmishenkiä” kertoo liiketoimintajohtaja Ilari Grönholm.

Firesafella pidetään myös tärkeänä, että käsisammutinliikkeen luvat ovat jakautuneet yrityksen eri osa-alueille: huolto- ja asennuspalveluihin, tuotemyyntiin sekä asiantuntijapalveluihin. ”Myös yrityskuvan kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monella henkilöllä on tarvittava osaaminen ja ymmärrys alaan liittyen. Meillä vastuuhenkilöt ovat aidosti päivittäin tekemisissä käytännön asioiden kanssa eikä pelkästään nimenä rekisterissä. Kuulostaa ehkä kliseiseltä, mutta joka päivä opimme toisiltamme uutta ja tätä kautta kehitämme toimintaamme.”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli tutummin TUKES vastaa käsisammutinliikkeiden valvonnasta. Suomessa käsisammutinliiketoiminta on siis kontrolloitua ja sitä ohjataan Sisäministeriön asetuksella. ”Oma tuntuma on se, että alan toimijat ymmärtävät vastuunsa mutta asiakkaan on toki hyvä välillä varmistaa, että hänen käyttämänsä käsisammutinliikkeen luvat ovat kunnossa. Tämä käy helposti TUKES:in ylläpitämästä urakoitsijarekisteristä.” Ilari Grönholm toteaa lopuksi.

Linkki Tukesin rekisteriin: http://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat

Kuvassa Firesafe Finland Oy:n vastuuhenkilöt vasemmalta alkaen: Tapio Järvinen, Janne Rosenström, Jouni Taskinen ja Ilari Grönholm.