Pelastuslaissa mainitaan: Asuintiloissa huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia.

Majoitustiloissa liikkeenharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että tilat varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia.

Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta määrittelee, että asunnossa jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Varoitin on asennettava niin, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Palovaroitin on pidettävä kunnossa ja toiminta on varmistettava säännöllisillä testauksilla. Varoittimen paristo tulee vaihtaa valmistajan antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.

Uudisrakennuksiin tulee asentaa verkkovirtatoimiset palovaroittimet.

Palovaroittimen toimintaikä on 7 - 10 vuotta. Vanhentunut tai viallinen palovaroitin tulee korvata uudella.
 

Lisää tietoa palo- ja häkävaroittimista löydät täältä.