Rakennushankkeissa (asunnot, majoitustilat, hoitolaitokset, päiväkodit, koulut tms.) on tilat varustettava tarkoituksenmukaisella laitteistolla, joka varhaisessa vaiheessa ilmoittaa alkavasta palosta (YM asetus 848/2017). Palovaroittimen teknisistä ominaisuuksista, sijoittamisesta ja kunnossapidosta on säädetty asetuksilla (291/2009 ja 239/2009).

Pelastuslaissa mainitaan: Asuintiloissa huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia.

Majoitustiloissa, hoitolaitoksissa ja palvelutukiasumisessa liikkeenharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että tilat varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia.

Sisäministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta määrittelee, että asunnossa sekä majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuoneessa (ml. yleiset tilat) jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Varoitin on asennettava niin, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Palovaroitin on pidettävä kunnossa ja toiminta on varmistettava säännöllisillä testauksilla. Varoittimen paristo tulee vaihtaa valmistajan antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.

Uudisrakennuksiin (asunnot, päiväkodit max. 150 hoidettavaa tai ympärivuorokautiset max. 50 vuodepaikkaa, koulut max. 250 oppilasta, hoitolaitokset max. 25 vuodepaikkaa, majoitustilat max. 50 vuodepaikkaa) tulee asentaa sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet (YM asetus 848/2017 perustelumuistio).

Palovaroittimen toimintaikä on 5 - 10 vuotta. Vanhentunut tai viallinen palovaroitin tulee korvata uudella.
 

Lisää tietoa palo- ja häkävaroittimista löydät täältä.