Pelastuslaissa vaaditaan, että kiinteistössä on käyttötarkoituksen mukaisesti laadittu pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on kartoitus kiinteistössä olevan toiminnan ja ympäristön aiheuttamista riskeistä. Suunnitelmassa on toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä toimimisesta vaara- tai onnettomuustilanteessa. Pelastussuunnitelmaan liitetään ohjeet omatoimiseen varautumiseen. Suunnitelmassa on hyvä olla myös kunnossapito-ohjelmat turvallisuuslaitteiden määräaikaisista huolloista.

Pohjakuvat merkintöineen antavat selkeän kuvan riskikohteista sekä alkusammutuskaluston ja turvallisuusvälineiden sijainnista. Hyvin tehty pelastussuunnitelma on myös perehdytysmateriaalia työntekijöille ja asukkaille.