Poistumistiet on määritelty Suomen Rakennusmääräyskokoelmassa. Poistumistiet on suunniteltu ja mitoitettu turvalliseen poistumiseen hätätilanteen sattuessa.

Pelastuslaissa annetaan vaatimuksia rakennusten uloskäyntien ylläpidosta ja merkinnöistä. Uloskäyntien sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa.

Tarvittaessa uloskäynnit ja kulkureitit tulee merkitä sekä valaista asianmukaisesti.

Kulkureiteillä varastoitu tavara hankaloittaa turvallista poistumista hätätilanteen sattuessa.

Varastoitu tavara on myös tarpeetonta palokuormaa poistumisreiteillä. Esimerkiksi porraskäytävässä säilytetyistä lastenrattaista tai -vaunuista aiheutuu suurta savunmuodostusta, joka voi hätätilanteessa estää porraskäytävän käytön.