Ensiapukoulutus

Meillä jokaisella on velvollisuus auttaa apua tarvitsevaa parhaan taitomme mukaan.

Meiltä saat koulutuksen muun muassa hätäensiavun antamiseen.

Koulutus sisältää esimerkiksi tajuttoman ja elottomaksi menneen henkilön kohtaamisen, peruselvytystaidot, defibrillaattorin käytön, suuren verenvuodon tyrehdyttämisen ja vierasesineen poistamisen hengitysteistä. Koulutuksen tavoite on, että osaat antaa hätäensiavun siihen saakka kun pelastushenkilökunta ehtii paikalle.

Järjestämme koulutuksia asiakkaan tiloissa tai koulutustilassamme Vantaan Mestarintiellä.