Poistumisharjoitus ja sisällesuojautumisharjoitus

Paniikissa sattuu lisävahinkoja.

Palohälytyksen sattuessa on ensisijaisen tärkeää, että poistuminen tapahtuu hallitusti ja opastetusti. Jokainen kiinteistö on erilainen ja ihmisillä on totutut kulkureitit. Tämän vuoksi on syytä kouluttaa opastavaa henkilöstöä, sekä harjoitella poistumista ammattihenkilön opastuksella.

Toteutamme myös sisällesuojautumisharjoituksia ulkoa päin tulevien uhkien varalle.

Voimme suunnitella kiinteistönne mukaisen poistumis- tai sisällesuojautumiskoulutuksen sekä toteutuksen. Harjoituksessa seuraamme kuinka poistuminen tai suojautuminen tapahtuu ja annamme parannusehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.