Rakenteellinen paloturvallisuus, palokatkot

Tampereen kansi ja areena

Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan rakennukseen on tehty suunnitelma palon leviämisen estämiseksi. Rakennus jaetaan palo-osastoihin, joille annetaan palonkestävyysvaatimukset. Rakennusten paloturvallisuus määräytyy rakennusvuoden säädösten mukaisesti. Lisätietoa säädöksistä ja rakenteellisesta paloturvallisuudesta löydät valtion ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Palo-osastointia ei saa heikentää rakennuksen käyttöaikana.

Kiinteistöihin tehdään korjauksia, saneerauksia sekä muutoksia. Näiden yhteydessä käy usein niin, että palo-osastoivaan seinään tehdään läpivientejä esimerkiksi kaapeleille ja putkille, jolloin läpiviennit jäävät korjaamatta. Avonainen läpivienti on palon leviämisen kannalta erittäin suuri riski. Läpivienti ei saa heikentää palo-osastoinnin palokestävyyttä. 

Läpiviennit tulee korjata hyväksytyillä palokatkotuotteilla ja menetelmillä, väärin valittu tai asennettu palokatkotuote ja/tai menetelmä ei toimi oikealla tavalla.

Oikea palokatkotuote ja korjausmenetelmä tulee aina valita osastoivan seinän ja läpi menevän tekniikan mukaan.

Lisätietoja:
Ora Meckelburg
041 730 2512
ora.meckelburg@firesafe.fi