Rakennusten kantavat rakenteet tehdään usein teräksestä. Teräsrakenteet täytyy suojata siten, että rakennelujuus ja muoto säilyvät myös tulipalotilanteessa. Teräsrakenteiden suojaamisessa käytetään yleisimmin eristämistä palovillalla, palomaalausta suojaavalla maalikerroksella tai kotelointia hyväksytyllä rakennusmateriaalilla.

Erikoisratkaisut

Teemme jatkuvaa kehitystyötä ja suunnittelemme sekä valmistamme erikoisratkaisuja kiinteistöihin, teollisuuteen, tunneleihin ja offshore/laivanrakennukseen. Asennamme ratkaisut myös valmiiksi paikoilleen.