Tulityökorttikoulutus

Tulityöt ovat luvanvaraisia töitä

Tulityöt ovat mainittu pelastuslaissa työnä, jossa tulipalon tai muun onnettomuuden vaara lisääntyy. Tulitöihin osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva tulityökortti osoituksena käydystä tulityökorttikoulutuksesta sekä hyväksytysti suoritetusta tentistä. Tulityöntekijällä tulee myös olla kirjallinen tulityölupa kyseiseen kohteeseen.

Tulityökorttikoulutus on päivän mittainen koulutus turvallisen tulityön tekemisestä. Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa tulityöt turvallisesti. Tulityökortti vaaditaan tulitöiden tekijältä sekä tulityöluvan myöntäjältä. Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016, jonka jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään sekä ”perinteisiä” tulitöitä, että katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

”Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.” – SPEK