Kiinteistön turvallisuusmerkinnöillä ohjataan ja opastetaan ihmisiä.

Poistumisteiden opastus määritellään E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, myös Työturvallisuuslaissa vaaditaan turvamerkinnät. Poistumistiet ja opastus poistumisteille tulee merkitä asianmukaisesti.

Alkusammutuskalusto tulee merkitä virallisilla kohdemerkeillä. Merkinnöissä käytettävien kilpien ja tarrojen koko määräytyy katsomisetäisyyden mukaan.

Vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tai laitteesta on myös varoitettava virallisilla merkinnöillä.

Turvallisuusmerkinnät tulee pitää ajan tasalla ja valaistuille turvamerkinnöille tulee suorittaa määräaikaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.