Litiumioniakut ja niiden sammutus palotilanteissa

Laturi Iphone Firesafe litiumioniakku

Litiumioniakkuja sisältäviä laitteita on ympäristössämme kaikkialla sekä töissä että vapaa-ajalla. Akkuja löytyy esimerkiksi kännyköistä, kannettavista tietokoneista, akkuporakoneista, parranajokoneista ja pölynimureista. Akut ovat yleisesti käytössä erilaisissa elektroniikkalaitteissa ja kodintekniikan tuotteissa.

Akkukäyttöisiin laitteisiin on vuosia kehitelty tehokkaampia sekä pitkäkestoisempia akkuja, ja samalla akkujen koko on merkittävästi pienentynyt. Akkujen ollessa kevyitä ja pieniä on niistä tullut erittäin suosittuja myös laitevalmistajien keskuudessa.

Pääosin turvalliseen akkutyyppiin liittyy myös riskejä sen tehokkuuden vuoksi. Vikaantuessaan akku luo suuren tulipaloriskin. Useimmiten vikaantuminen johtuu ulkoisesta tekijästä – putoamisesta, lämpötilavaihteluista, ylilataamisesta tai muusta vastaavasta. Palava akku voi sytyttää laitteen lisäksi lähistöllä olevat tavarat tai jopa koko rakennuksen tuleen.

Akun sammuttaminen on haastavaa ja riskialtista

Mikäli litiumioniakku syttyy palamaan, on sen sammuttaminen haastavaa ja riskialtista. Akun palamiseen liittyy termisiä purkauksia, jossa palavaa litiumia saattaa lentää useiden metrien päähän akusta. ”Heitteiden lisäksi reaktiossa muodostuu myrkyllisiä palokaasuja, ja vaikka palo saataisiin sammumaan, se syttyy helposti uudestaan”, kertoo Firesafe Finlandin myyntipäällikkö Jouni Taskinen. Viime vuosina markkinoille on tullut sammuttimia, jotka ovat tarkoitettu litiumioniakkujen sammuttamiseen. Kyseisistä sammuttimista ei ole virallisia testituloksia, joilla voitaisiin todentaa sammuttimen teho litiumioniakkujen sammuttamisessa. Sammuttimen toimintaa on perusteltu sillä, että sammute muodostaa kalvon, josta liekit eivät pääse läpi ja näin palo ei pääse syttymään uudelleen. Akkupalo on kuitenkin lähes aina niin raju, ettei tällä hetkellä markkinoilla olevat käsisammuttimet sammuta palavaa akkua.

Testit – Tukes ja Pelastusopisto

Tukes ja Pelastusopisto ovat yhteistyössä testanneet erilaisia sammutusmenetelmiä litiumioniakkujen sammuttamisessa. Testissä oli mukana muutama litiumakkupaloihin tarkoitettu sammutin sekä vertailun vuoksi myös yksi kalvovaahtosammutin. Loppuraportin mukaan testeissä yksikään akkujen sammuttamiseen tarkoitettu sammutin ei pystynyt sammuttamaan akkupaloa. Testin suorittaneet henkilöt olivat varustautuneet sammutushenkilön asuun paineilmahengityslaitteilla, tästä huolimatta termisten purkauksien vuoksi sammuttaja joutui ajoittain perääntymään.

”Pitäkää työympäristö kunnossa ja ennakoikaa mahdolliset paloriskit mahdollisimman hyvin”

Miten henkilö, jolla ei ole kotonaan tai työpaikallaan pelastushenkilön varusteita, voisi turvallisesti sammuttaa litiumakkupalon? Kuinka moni olisi valmis laittamaan työtoverinsa tai oman perheenjäsenensä sammuttamaan tällaista paloa, josta purkautuu myrkyllisiä kaasuja ja aiheuttaa palavia termisiä purkauksia? Jouni Taskisen neuvo tällaiseen tilanteeseen on yksinkertainen: pitäkää työympäristö kunnossa ja ennakoikaa mahdolliset paloriskit mahdollisimman hyvin.

”Jos työpisteelläsi on esimerkiksi kannettava tietokone, jossa akku sijaitsee poikkeuksetta tietokoneen alla -älä säilytä työpöydälläsi tarpeetonta palavaa materiaalia. Varmista, että lähistöllä on myös käsisammutin, jolla voit sammuttaa akkupalon heitteiden mahdollisesti sytyttämät palot. Näin annat lisäaikaa pelastuslaitokselle sammutuksen loppuun saattamiseen, ja estät palon leviämisen.”

Firesafe Finlandin ammattilaiset vastaavat mielellään alkusammutukseen liittyviin kysymyksiinne
OTA YHTEYTTÄ

 

Lisätietoa Tukesin ja Pelastusopiston suorittamasta testistä ja loppuraportti:
Litiumioniakkupaloon tarkoitettuja käsisammuttimia testattu – sammutus haastavaa ja sisältää riskejä
Litiumioniakkupalon sammuttaminen akkupalosammuttimella, loppuraportti