Kaikki palvelumme

Kaikki palvelumme liittyvät henkilö- ja paloturvallisuuteen

Rakennusteknisen palosuojauksen perusteista konsultointiin, palodokumentointiin sekä paloturvallisuusasennuksiin ja -huoltoihin. Meillä on myös paloturvallisuus-, ensiapu-, elvytys- ja defibrillaattorikoulutusta.