Pikapalopostien huoltopalvelut

Pikapalopostin tarkastus ja huolto

Toimivalla pikapalopostilla on merkittävä osuus kiinteistön paloturvallisuudessa. Pikapaloposti on suunniteltu palonalkujen sammuttamiseen sekä palon rajaamiseen. Muun alkusammutuskaluston lisäksi kiinteistöihin on sijoiteltu pikapaloposteja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti.

Pelastuslaki antaa vaatimukset pikapalopostien kunnossapitoon ja eurooppalainen standardi määrittelee tehtävät toimenpiteet sekä niiden määräajat. Pikapalopostit tulee tarkastaa vuoden välein sekä letkuille tulee tehdä painekoe viiden vuoden välein.

Firesafe-huoltosopimus antaa teille:

  • varmuuden pikapalopostien oikea-aikaisista tarkastuksista ja huolloista
  • huoltopalvelun korkean tason ammattilaiselta noudattaen voimassaolevia lakeja ja säädöksiä
  • tarvittaessa alkusammutuskaluston sijaintimerkit ja poistumistiereittimerkit sekä näiden asennuspalvelun
  • mielenrauhaa ja aikaa keskittyä yrityksenne ydinosaamiseen

Myös monilla vakuutusyhtiöillä on vakuutusehdoissaan suojeluohje, joka koskee palovesiputkiston osalta myös pikapaloposteja.