Firesafe.fi – tietosuojaseloste ja evästeet

 

Omistajan tiedot

Tämän verkkosivun omistaa:
Firesafe A/S
Postboks 6411 Etterstad
NO-0605 OSLO
Puh.: 22 72 20 20
S-posti: support@firesafe.no

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Firesafe Finland Oy
Lauri Laine
Tel. 040 634 9905
lauri.laine@firesafe.fi

Henkilötietojen käsittely Firesafe.fi-sivustolla

Verkkotoimittaja kantaa päivittäisen vastuun henkilötietojen käsittelystä Firesafe.fi-sivustolla, ellei jäljempänä ole ilmoitettu muuta. Verkkosivuilla kävijät voivat itse päättää, ilmoittavatko he henkilötietonsa palvelujen yhteydessä esimerkiksi uutiskirjeen tilaamiseksi. Käsittelyperusteena on henkilön antama suostumus, ellei muuta ole ilmoitettu.

DesignContainer on Firesafe.fi-sivuston tietojenkäsittelijä ja palveluntarjoaja, joka huolehtii verkkosivustomme kehittämisestä ja ylläpidosta. Verkkosivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot tallennetaan omille palveluntarjoajan ylläpitämille palvelimille. Ainoastaan Firesafe.fi ja DesignContainer pääsevät käsiksi kerättyihin tietoihin. Ainoastaan Firesafe.fi omistaa kerätyt tiedot.

Verkkotilastot

Firesafe.fi kerää tunnistamattomiksi tehtyjä tietoja Firesafe.fi-sivuston kävijöistä. Tämän käytännön tarkoituksena on laatia tilastoja, joita käytämme verkkosivuston tietotarjonnan parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Tilastoista käy ilmi esimerkiksi se, kuinka moni käy eri sivuilla, kuinka kauan vierailu kestää, miltä verkkosivustoilta käyttäjät tulevat ja mitä selaimia käytetään.

Tietoja käsitellään tunnistamattomassa ja koostetussa muodossa. Tunnistamattomuus tarkoittaa, ettemme pysty jäljittämään yksittäistä käyttäjää keräämillämme tiedoilla.

Käytämme apuna verkkosivujen liikennettä mittaavaa Google analytics -työkalua. Tämän työkalun avulla kerättyjä tietoja ei luovuteta muille kuin Firesafelle.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka latautuu ja tallentuu verkkoselaimeesi käydessäsi jollakin verkkosivulla ja joka mahdollistaa sen, että verkkosivu tunnistaa tietokoneesi. Evästeet voivat olla hyödyllisiä sekä verkkokävijöille että itse verkkosivulle, koska ne mahdollistavat palvelun kävijäkohtaisen mukauttamisen eri tavoin esimerkiksi räätälöimällä käyttäjäkokemusta aiempaa tehokkaammin. Evästeemme eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja, eivätkä ne myöskään voi sisältää viruksia. Käydessäsi verkkosivullamme ja/tai käyttäessäsi siellä olevia palveluja suostut siihen, että sivullesi asetetaan evästeitä. Useimmat selaimet hyväksyvät nimittäin evästeet automaattisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi muuttamalla selaimen asetuksia. Tämä saattaa siinä tapauksessa rajoittaa verkkosivun toiminnallisuuksia.

Firesafe.fi-sivustolla käytetään seuraavia evästeitä:

  • Google analytics asettaa selaimeesi kaksi evästettä (_ga ja _gid). Niitä käytetään tilastotietojen keräämiseen. Selain poistaa evästeet automaattisesti kahden vuoden kuluttua, mutta ne päivittyvät jokaisen verkkovierailun jälkeen.
  • WordPress (sisällönhallintajärjestelmä) asettaa yhden evästeen (has_js). Se asetetaan ensimmäisen verkkovierailun yhteydessä ja kertoo, onko selaimesi aktivoinut Javascriptin. Sillä ei ole viimeistä voimassaolopäivää.

Kuinka pitkään evästeet säilyvät?

Evästeet poistuvat itsestään, kun on kulunut tietty määrä kuukausia (tämä vaihtelee evästeestä toiseen, katso edellä olevaa tarkempaa kuvausta). Ne päivittyvät kuitenkin jokaisen verkkovierailun jälkeen.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake kerää yhteydenottoa haluavan henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen sekä tiedon siitä, millä sivulla lomakkeen täyttänyt ja lähettänyt henkilö oli. Tiedot tallennetaan, jotta henkilön yhteydenottoon voidaan vastata. Tietoa ei tallenneta tälle verkkosivulle vaan lähetetään sähköpostitse Firesafen yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Nämä tiedot säilytetään sisäisesti Firesafen hallussa, eikä niitä jaeta muiden kanssa. Ota yhteyttä Firesafeen, jos haluat saada tiedot nähtäväksesi tai poistaa ne. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun yläosasta.

Palvelun tilauslomake

Palvelun tilauslomake kerää ensisijaisesti tietoa siitä yrityksestä, jonka nimissä yhteydenotto tapahtuu. Tarvitsemamme henkilötiedot ovat yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot ovat osa Firesafe A/S:n ja kyseessä olevan asiakkaan välistä sopimusta. Tiedot tallennetaan tälle verkkosivulle ja lähetetään Firesafen asiakaspalvelijalle. Henkilötiedot poistuvat verkkosivulta itsestään kuukauden kuluttua. Ota yhteyttä Firesafeen, jos haluat saada tiedot nähtäväksesi tai poistaa ne. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun yläosasta.