Rakenteellinen paloturvallisuus

Rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisut luovat perustan kaikille muille paloturvallisuutta parantaville toimenpiteille.

Rakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa paloturvallisuudesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä taho ja suunnittelija. Käytössä rakennus kuluu, rakenteita muutetaan, rakenteet ja laitteet rikkoutuvat sekä uusia asennuksia suoritetaan. Rakenteiden paloturvallisuus ei saa käytön myötä merkittävästi huonontua. Rakennuksen omistaja ja käyttäjä vastaavat siitä, että rakennuksessa on turvallista asua, työskennellä ja elää.