Palo-osastointi

Palo-osastoinnin suunnittelu

Mitä on palo-osastointi?

Rakennuksen palo-osastoinnin tarkoituksena on rajata mahdollinen tulipalo tiettyyn osastoon vähintään ennalta määrätyksi ajaksi. Palo-osastoinnilla hidastetaan tulipalon leviämistä ja mahdollistetaan turvallisempi poistuminen palavasta rakennuksesta.

Palo-osastojen rakenteet voidaan karkeasti jakaa seinä-, lattia- ja kattorakenteisiin, sekä niihin liittyviin muihin rakennusosiin, kuten ovet, ikkunat, pintamateriaalit ja portaikot. Rakenteiden täytyy olla sellaisia, että savu, tulipalo ja lämpö pysyvät osaston sisäpuolella ja rakenteet säilyvät ehjänä sekä niiden kantavuus säilyy. Mikäli rakenteessa on puutteita, esimerkiksi avonaisia läpivientejä, täytyy palo-osastointi korjata, jotta rakenne toimii suunnitellusti.

Palo-osastojen välissä ja poistumisreiteillä olevat ovet tulee olla luokiteltuja palo-ovia, jotka on suunniteltu, rakennettu ja asennettu luokitusten ja ohjeiden mukaisesti. Käytössä palo-ovet kuluvat ja rikkoontuvat, minkä vuoksi niitä on huollettava säännöllisesti. Palo-ovien täytyy sulkeutua tiiviisti ja ovien tulee avautua hätätilanteessa helposti poistumissuuntaan.Toimitamme paloluokiteltuja tarkastusluukkuja ja palo-ovia mm. teknisten asennusten sekä tekniikka kuilujen ympärillä oleviin rakenteisiin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjouspyyntö:
Ora Meckelburg
041 730 2512
ora.meckelburg@firesafe.fi