Palo-osastojen rakenteet voidaan karkeasti jakaa seinä-, lattia- ja kattorakenteisiin, sekä niihin liittyviin muihin rakennusosiin, kuten ovet, ikkunat, pintamateriaalit ja portaikot. Palo-osastoinnin tarkoituksena on rajata mahdollinen tulipalo osastoon vähintään ennalta määrätyksi ajaksi. Rakenteiden täytyy olla sellaisia, että savu, tulipalo ja lämpö pysyvät osaston sisäpuolella ja rakenteet säilyvät ehjänä sekä niiden kantavuus säilyy. Mikäli rakenteessa on puutteita, esimerkiksi avonaisia läpivientejä, täytyy osastointi korjata, jotta rakenne toimii suunnitellusti.

Palo-osastojen välissä ja poistumisreiteillä olevat ovet tulee olla luokiteltuja palo-ovia, jotka on suunniteltu, rakennettu ja asennettu luokitusten ja ohjeiden mukaisesti. Käytössä palo-ovet kuluvat ja rikkoontuvat, minkä vuoksi niitä on huollettava säännöllisesti. Palo-ovien täytyy sulkeutua tiiviisti ja ovien tulee avautua hätätilanteessa helposti poistumissuuntaan.

Teknisten asennusten ja esimerkiksi tekniikka kuilujen ympärillä oleviin rakenteisiin toimitamme paloluokiteltuja tarkastusluukkuja ja ovia.