Palokatkot

Palo-osastoitujen rakenneosien ja läpivientien tiivistäminen

Rakenteellisen paloturvallisuuden kivijalka ja hyvän poistumisturvallisuuden perusteet ovat toimiva palo-osastointi, sekä suunnitelmallisesti toteutettu poistuminen rakennuksesta. Suunnittelemme ja toteutamme palokatkot ammattimaisesti sekä tehokkaasti Firesafe-palokatkotuotteilla.

Palokatkoilla tarkoitetaan palo-osastoitujen rakenneosien ja läpivientien tiivistämistä siten, että kylmä tai lämmin savu ei pääse osastosta toiseen. Tulipalon tulee pysyä osastossa ja lämpötilan osaston ulkopuolella niin matalana, että tulipalo ei siirry osaston ulkopuolisiin rakenteisiin. Tärkein tavoite on ihmisten suojaaminen ja poistumisteiden turvaaminen. Toinen tärkeä tavoite on palon rajoittaminen siten, että suojataan muuta omaisuutta.

Osaston paloluokitus määrittää mitä tuotteita ja ratkaisuja läpiviennin sekä palokatkon toteuttamisessa voidaan käyttää. Palokatkotuotteen valinta ja tiivistys täytyy toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Ora Meckelburg
041 730 2512
ora.meckelburg@firesafe.fi

Olemme Suomen Palokatkoyhdistys ry:n jäsenliike.