Rakenteellisen paloturvallisuuden kivijalka ja hyvän poistumisturvallisuuden perusteet ovat toimiva osastointi, sekä suunnitelmallisesti toteutettu poistuminen rakennuksesta. Suunnittelemme ja toteutamme palokatkot ammattimaisesti sekä tehokkaasti.

Palokatkoilla tarkoitetaan palo-osastoitujen rakenneosien ja läpivientien tiivistämistä siten, että kylmä tai lämmin savu ei pääse osastosta toiseen. Tulipalon tulee pysyä osastossa ja lämpötilan osaston ulkopuolella niin matalana, että tulipalo ei siirry osaston ulkopuolisiin rakenteisiin. Tärkein tavoite on ihmisten suojaaminen ja poistumisteiden turvaaminen. Toinen tärkeä tavoite on palon rajoittaminen siten, että suojataan muuta omaisuutta.

Osaston paloluokitus määrittää mitä tuotteita ja ratkaisuja läpiviennin sekä palokatkon toteuttamisessa voidaan käyttää. Palokatkotuotteen valinta ja tiivistys täytyy toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Teemme palokatkot ammattitaitoisesti luokitelluilla ja testatuilla Firesafe-palokatkotuotteilla.