Tarkastus- ja huoltopalvelusopimukset

Firesafen sammutinasentaja asentaa sammutinta seinään käsisammutinta seinään kiinni

Varmuutta ja mielenrauhaa Firesafe-palvelusopimuksella

Huolehdimme puolestanne kiinteistön tai toimitilan paloturvallisuuden suunnitelmat, kartoitukset, säännöllisten huoltokierrosten toteutukset ja viranomaisyhteistyön. Teemme työmme ammattitaidolla ja kokemuksen tuomalla näkemyksellä.

Keräämme ja ylläpidämme tarvittavan tiedon, sekä raportoimme kokonaisuudesta reaaliaikaisesti. Toimimme koko Suomessa ja pystymme hoitamaan myös suuren rakennuskannan paloturvallisuuden ylläpidon.

Kun haluat antaa asiantuntijan hoitoon koko paloturvallisuuden ylläpidon, olemme sinulle oikea kumppani.

Tarkastus- ja huoltopalvelun sisältö


Sammuttimien ja pikapalopostien tarkastus

Sammuttimet tarkastetaan ja huolletaan kulloinkin voimassa olevan Sisäministeriön asetuksen mukaisesti (917/2005). Pikapalopostit tarkastetaan kulloinkin voimassa olevan huoltostandardin mukaisesti (SFS EN 671-3). Tarkastuksessa ja huollossa noudatetaan laitevalmistajan kirjallisia tarkastus- ja huolto-ohjeita. Tarkastuksessa ja huollossa huomioidaan myös vakuutusyhtiöiden vaatimukset ja suojeluohjeet.

Sammuttimet
Tasalämpöisissä tiloissa olevat sammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein. Mikäli sammutin altistuu kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle tarkastetaan sammutin vuoden välein.

Sammutinhuolto
Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet huolletaan kymmenen vuoden välein. Nestesammuttimet huolletaan viiden vuoden välein. Sammuttimet huolletaan myös, jos tarkastus antaa siihen aihetta. Mikäli laitteen kunnostuskustannukset ovat korkeat suhteessa uuden laitteen hintaan, korvataan vanha sammutin uudella.

Pikapalopostit
Pikapalopostit tarkastetaan vuosittain ja pikapalopostien letkuille tehdään painekoe viiden vuoden välein. Viallisista pikapaloposteista annetaan erikseen korjausehdotus ja tarjous.

Varaosat ja tarvikkeet
Sammuttimiin ja pikapaloposteihin vaihdetaan tarvittavat varaosat tarkastuskäynnin yhteydessä.

Turvallisuusmerkinnät
Tarkastuskierroksen yhteydessä tarkastetaan paloturvallisuusmerkintöjen riittävyys. Vaatimusten mukaiset puuttuvat merkinnät lisätään sopimuksen mukaisesti. Merkinnöissä käytetään vain hyväksyttyjä kilpiä. Työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (687/2015).

Väestönsuojat
Väestönsuojaan tehdään tiiviys- / painekoe maksimissaan kymmenen vuoden välein. Suoritusväli merkitään sopimukseen. Suojan välineistö tarkastetaan painekokeen yhteydessä ja puuttuva tai vanhentunut välineistö uusitaan sopimuksen mukaisesti.

Palokatkot
Palo-osastojen välisiin pintoihin tehdään palokatkokartoitus, jossa selvitetään osastointien nykytila ja kunnostustarve. Palokatkojen ja rakenteiden kunnostuksesta annetaan erillinen tarjous. Palokatkojen kunnostuksessa käytetään viranomaisten hyväksymiä palokatkotuotteita ja menetelmiä.

Palo-ovet
Palo-osastojen välisien ovien toiminta ja tiiveys tarkastetaan. Mahdollisista korjaustarpeista annetaan erillinen tarjous.

Savunpoistolaitteisto
Savunpoistoluukut ja –puhaltimet testataan määräysten mukaisesti. Luukuista laukaistaan 20% / vuosi, muut luukut tarkastetaan. Savunpoistopuhaltimien ja korvausilmaluukkujen toiminta testataan vuosittain.

Sisäinen palotarkastus
Sisäiseen palotarkastukseen kuuluu viranomaisten määräysten mukaisten paloturvallisuuteen liittyvien asioiden ja toimintojen tarkastus. Esimerkiksi: turvallisuusmerkintöjen riittävyys, paloturvallisuusvälineiden ylläpito, poistumisreittien toimivuus, palavien materiaalien varastointi sisällä ja ulkona. Raportissa annetaan korjausehdotukset puutteille ja tarvittaessa tarjous.

Raportointi
Kaikista yllä mainituista tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä laaditaan huoltoraportti sähköiseen huoltojärjestelmään ja kopio huoltoraportista toimitetaan kiinteistön edustajan sähköpostiin. Kaikki kohteet ja kohteissa sijaitsevat laitteet viedään sähköiseen huoltojärjestelmään.

Työn suoritusajat
Toimittaja sitoutuu suorittamaan kaikki sopimukseen liittyvät toimenpiteet automaattisesti oikeaan aikaan. Toimittaja on yhteydessä tilaajan edustajaan ennen työn suoritusta.

Lisää tietoa paloturvallisuudesta löydät täältä.

Lainsäädäntö

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
asiakaspalvelu@firesafe.fi / 09 615 8701