Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltopalvelut

Toimiva käsisammutin on tehokas alkusammutusväline. Tiesitkö, että Suomessa syttyy noin 15 000 tulipaloa vuodessa ja käsisammuttimilla sammutetaan suurin osa näistä paloista. Käsisammuttimet ovat erittäin merkittävässä osassa alkusammutuksessa. Pelastuslaki antaa vaatimukset laitteiden kunnossapidosta.

Asetus sammuttimien tarkastuksesta ja huollosta määrittelee toimenpiteet sekä määräajat toimenpiteille.

Sammutin tulee tarkastaa vuoden välein,
jos se altistuu kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille.

Sammutin tulee tarkastaa kahden vuoden välein,
jos sammutinta säilytetään tasalämpöisissä ja kuivissa tiloissa.

Käsisammutintehtaan lopputarkastus lasketaan ensimmäiseksi tarkastukseksi.

Firesafe-huoltosopimus antaa teille:

  • varmuuden käsisammuttimien oikea-aikaisista tarkastuksista ja huolloista
  • huoltopalvelun korkean tason ammattilaiselta noudattaen voimassaolevia lakeja ja säädöksiä
  • tietoa oikean sammuttimen valinnassa, toimintanne sekä tilojenne tarpeiden mukaan
  • tarvittaessa alkusammutuskaluston sijaintimerkit ja poistumistiereittimerkit sekä näiden asennuspalvelun
  • mielenrauhaa ja aikaa keskittyä yrityksenne ydinosaamiseen

Noudatamme tarkastuksissa ja huolloissa kulloinkin voimassa olevaa Suomen Sisäministeriön asetusta sekä valmistajan kirjallisia tarkastus- ja huolto-ohjeita.

Kierrätämme vanhat sammuttimet ja yhteistyökumppanimme erottelee sammuttimista metallit uudelleen käytettäväksi. Näin metallit saadaan uusiokäyttöön ja pienennämme luontoon kohdistuvaa kuormitusta.