FAQ häkävaroittimet

Mitä häkä on?

 • Häkä eli hiilimonoksidi on väritön, mauton ja hajuton kaasu, jota syntyy kivihiilen, öljyn, maakaasun, nestekaasun, puuhiilen, puun ja muiden fossiilisten polttoaineiden epätäydellisen palamisen tuotteena.

Mistä häkää muodostuu?

 • Häkää voi muodostua huonosti huolletuista tai asennetuista kotitalouksien polttoainetoimisista lämmityslaitteista, jääkaapeista, tulisijoista sekä tukkeutuneista hormeista tai tuuletusaukoista.

Miten minun pitää toimia, jos häkävaroitin hälyttää?

 • Tarvittaessa soita välittömästi numeroon 112 ja siirry raittiiseen ilmaan. Mene joko ulos tai avoimen oven tai ikkunan ääreen. Tarkista, että kaikki ihmiset ovat ulkona. Älä mene sisätiloihin tai poistu avoimen oven tai ikkunan ääreltä ennen kuin palolaitos on varmistanut tilat, tilat on tuuletettu ja häkävaroitin on palannut normaaliin toimintatilaan. Jos hälytin aktivoituu uudelleen 24 tunnin kuluessa, suorita edellä mainitut vaiheet uudestaan ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen asentajaan, joka tarkistaa polttolaitteiden häkäpäästöt (CO-päästöt) ja laitteiden asianmukaisen toiminnan. Mahdolliset ongelmat tulee korjata välittömästi. Varmista, että moottoriajoneuvoja ei käytetä tai ole käytetty autotallissa tai asunnon läheisyydessä. TÄRKEÄÄ: Älä koskaan jätä hälytysääntä huomioimatta! VAROITUS! Jos häkävaroitin alkaa hälyttämään, ilmassa on TAPPAVAA häkää.

Mikä on häkävaroittimen käyttöiän päättymistä koskeva varoitus?

 • Hälytin ilmoittaa käyttöiän päättymisestä seitsemän tai kymmenen vuoden kuluttua ensimmäisestä käyttöönotosta. Tällöin hälyttimestä kuuluu merkkiääni 30 sekunnin välein. Merkkiäänen kuuluminen ei pääty ennen kuin laitteesta katkaistaan virta. Käyttöiän päättymisvaroituksen erottaa pariston loppumisvaroituksesta siitä, että merkkiääni kuuluu vielä pariston vaihtamisen jälkeenkin. Merkkiäänen kuuluminen päättyy vasta, kun varoittimesta katkaistaan virta. Huomautus. Tässä tilassa oleva varoitin ei havaitse häkää. Vaihda häkävaroitin välittömästi uuteen.

Mitkä ovat häkämyrkytyksen oireet?

 • Häkämyrkytyksen oireita ovat päänsärky, pahoinvointi, väsymys ja lihassärky, jotka ovat kaikki samalla myös flunssan oireita.

Mitä häkähälytyksen aikapainotteisuudella tarkoitetaan?

 • Koska häkä (CO) on kumulatiivinen myrkky, sen vaikutus kehoon määräytyy kahden tekijän mukaan. Ensimmäinen on ilmassa olevan hään määrä ja toinen sille altistumisen kesto. Varoitin on suunniteltu reagoimaan häkään ihmiskehon tavoin. Suuri häkämäärä laukaisee hälytyksen todella nopeasti, kun taas pienemmällä määrällä siinä voi kestää tunteja.

Mitä häkävaroittimen LCD-näytössä oleva Lb-kirjainyhdistelmä tarkoittaa?

 • Se varoittaa pariston vähäisestä varauksesta.

Mitä häkävaroittimen LCD-näytössä näkyvä ERR-kirjainyhdistelmä tarkoittaa?

 • ERR-viesti ilmaisee, että varoittimessa on toimintahäiriö. Kuulet tällöin lyhyen merkkiäänen ja punainen LED-valo vilkahtaa 30 sekunnin välein. Pidä testi-/nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan ja vapauta se sitten. Jos nollaus onnistuu, näyttö palautuu nollatilaan. Jos kyseessä on todellinen toimintahäiriö, ERR-viesti ilmestyy uudelleen 5 minuutin kuluessa. Tällöin varoitin pitää vaihtaa.

Mitä häkävaroittimen LCD-näytössä oleva numero tarkoittaa?

 • Digitaalinen näyttö ilmaisee hään läsnäolon, jolloin siihen voi reagoida ennen kuin tilanne muuttuu vaaralliseksi. Huipputason muisti tallentaa ennen nollausta mitatun suurimman häkätason. Toiminnon avulla voit tietää, onko tilassa ollut häkää poissa ollessasi, ja se auttaa myös pelastustyöntekijöitä määrittämään parhaan hoitotavan.

Mitä häkävaroittimen testi-/nollauspainike ja huippulukemapainike tekevät?

 • Aina, kun painat testi-/nollauspainiketta, varoitin testaa, että sen elektroniikka toimii oikein. LCD-näytössä näkyy ensin kolme palkkia, sitten luku 888 ja lopuksi jälleen 0.
 • Huippulukema on vain muistiin tallennettu lukema. Varoitin on jossain vaiheessa altistunut jollekin, joka on aiheuttanut lukeman. Lukeman on voinut aiheuttaa liian lähelle varoitinta suihkutettu aine, maalihöyry tai todellinen häkä. Huippulukeman voi tyhjentää pitämällä huippulukemapainiketta pohjassa, painamalla sitten testaus-/nollauspainiketta kahden sekunnin ajan ja vapauttamalla lopuksi molemmat painikkeet samanaikaisesti. Seuraa tämän jälkeen varoittimen toimintaa muutaman päivän ajan selvittääksesi, onko kyseessä toistuva ongelma. Jos uutta lukemaa ei ilmesty, kyseessä saattoi olla vain satunnainen tapahtuma eikä tilassa oleva häkävuoto. Jos lukema ilmestyy uudelleen, nollaa ensin huippulukema. Tarkista tämän jälkeen huippulukema 1–2 tunnin välein selvittääksesi, milloin lukema ilmestyy näyttöön ja mitä siihen aikaan tapahtuu (lämmityksen käynnistyminen tai sammuminen, siivoaminen jne.), jotta voit selvittää lukeman alkuperän.

Miksi digitaalisen häkävaroittimen näytössä näkyy numero 888, kun testipainiketta painetaan?

 • Testi-/nollauspainikkeen painaminen näyttää luvun 888 merkiksi siitä, että LCD-näyttö toimii. Kyseessä ei ole oikea häkälukema, joten sinun ei tarvitse huolestua tai ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Mihin häkävaroitin tulisi sijoittaa?

 • Häkä (CO)- ja yhdistelmävaroittimet tulee asentaa makuuhuoneisiin ja asuintiloihin tai niiden lähelle, vähintään 20 senttimetrin etäisyydelle katosta. Jos varoitin asennetaan kattoon, varmista, että se on vähintään 20 senttimetrin päässä seinästä. Koska häällä on melkein sama tiheys kuin ilmalla, se leviää huoneeseen tasaisesti.
 • Suosittelemme asentamaan joko häkä- tai yhdistelmävaroittimen monikerroksisen talon jokaiseen kerrokseen. Jos kotonasi on vain yksi häkä- tai yhdistelmävaroitin, tulisi se asentaa makuuhuoneeseen tai makuutilojen ulkopuolella olevaan tilaan. Sijoita varoitin vähintään 1,5 metrin päähän polttolaitteista. Varmista, ettei varoittimen päällä tai edessä ole mitään. Älä asenna sitä tilaan, jossa ilma ei vaihdu lainkaan, tai ikkunan tai oven viereen. HUOMIO: Häkävaroitin havaitsee vain sensorin kohdalla olevan hiilimonoksidin. Häkää voi olla myös muualla kodissa.

Miksi häkävaroitin toistaa äänimerkin?

 • Paristo voi olla huonosti tai väärin asennettu. Varmista, että paristo on oikeanlainen ja että se on asetettu kunnolla.
 • Pariston varaus voi olla vähissä, jolloin se pitää vaihtaa.
 • Varoittimessa voi olla toimintahäiriö.
 • Varoitin voi olla saavuttanut käyttöikänsä lopun.

Milloin häkävaroitin pitää vaihtaa?

 • Kidden häkä- ja yhdistelmävaroittimet tulee vaihtaa 7 tai 10 vuoden välein (mallista riippuen), ja niissä on kaikissa käyttöiän päättymisvaroitus, joka toistaa jatkuvasti äänimerkkiä, kun varoitin on aika vaihtaa. Jos et tiedä, miten vanha varoittimesi on, voit tarkistaa sen varoittimen taustapuolella tai sivussa olevasta valmistuspäivämäärätunnuksesta.

Miten usein häkävaroittimen paristot pitää vaihtaa?

 • Suosittelemme vaihtamaan kaikkien varoittimien paristot vähintään kerran vuodessa ja aina silloin, kun varoitin ilmoittaa pariston varauksen olevan vähissä. Sinetöityihin varoittimiin ei voi vaihtaa paristoja.

Miten häkävaroittimen huippulukeman voi nollata?

 • Pidä huippulukemapainiketta pohjassa, paina sitten testaus-/nollauspainiketta kahden sekunnin ajan ja vapauta lopuksi molemmat painikkeet samanaikaisesti. Näytölle vaihtuu numero 0, muisti tyhjenee ja varoitin aloittaa häkätason (CO-tason) valvonnan. Huippulukemamuisti tyhjenee myös silloin, kun laitteesta katkeaa virta.

Voinko testata häkävaroittimen toimivuuden pitämällä sitä auton pakoputkea vasten?

 • Et – se on todella vaarallista ja epäluotettavaa. Testauspainikkeen painaminen riittää hyvin varoittimen toimivuuden testaamiseen.

Voinko siirtää häkävaroitinta kodissani mitatakseni häkäpitoisuuksia eri paikoissa?

 • Häkävaroittimemme on suunniteltu jatkuvaa valvontaa varten. Asenna varoitin yhteen paikkaan ja anna sen olla siinä.