Firesafe Finland Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n yhteistyökumppaniksi henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmien ylläpitoon

Pikapalopostin tarkastus ja huolto

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj kilpailutti keväällä 2020 kiinteistönhuollon ja kiinteistötekniikan huoltopalvelut. Kilpailutuksella JTKOYJ haki kumppaneita, joiden avulla saavutetaan kiinteistöjen huollon laadukas kokonaisuus, oikea kustannustaso huomioiden.

”Yksi keskeinen osa-alue on palo- ja pelastussektori, johon valitsimme kumppaniksemme rakenteellisen palotorjunnan vahvan toimijan, Firesafe Finland Oy:n”, tekninen isännöitsijä Erno Paakki kertoo. ”Ratkaisumme pohjautuu jo aiempaan yhteistyöhön kiinteistöissämme, ja näimme että yhteistyötä on hyvä jatkaa.”

Firesafe Finland vastaa JTKOYJ:n kiinteistöjen paloturvallisuudesta kokonaisuutena, jolloin eri laitteiden ja järjestelmien ylläpito on asiakkaan kannalta selkeää. ”Yhden luukun” -periaatteella toimitettavan palvelukokonaisuuden ansiosta kiinteistön omistajan on mahdollisuus vähentää tarvittavien palveluntoimittajien määrää, varmistaa että palvelu on tasalaatuista ja yhteiset pelisäännöt ovat selkeät. Firesafe Finlandin ja JTKOYJ:n välinen sopimus on erittäin kattava ja ylläpitovastuu sisältää;

  • käsisammuttimet ja pikapalopostit
  • savunpoistojärjestelmät
  • paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmät
  • sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmät
  • väestönsuojat
  • palo-ovet

Palo-ovien lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat muut rakenteellisen paloturvallisuuden osa-alueet kuten palokatkoihin ja palosuojauksiin liittyvät palvelut. JTKOYJ:llä on myös käytettävissään Firesafe Finland Oy:n paloteknisen suunnittelun ja -konsultoinnin palvelut.

”Niiden palveluiden tai tuotteiden osalta, joita emme pysty itse tuottamaan tai toimittamaan, on käytettävissämme luotettava yhteistyökumppaneiden verkosto”, kertoo Firesafe Finlandin huoltoliiketoiminnasta vastaava Ilari Grönholm. ”Asiakkaalle palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ennen kaikkea laadukkaasti yhden yhteyshenkilön kautta. JTKOYJ:n kanssa on ollut mukava tehdä yhteistyötä, koska henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviin asioihin suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella. Turvallinen kiinteistö on kiinteistön omistajan mutta ennen kaikkea käyttäjän etu.”

https://www.tallberg.fi/ajankohtaista/tallbergin-kiinteistonhuollon-ja-tekniikan-kumppanit-valittu/