Historiaa

Firesafen historia

Firesafe Finlandin historia Suomessa ulottuu vuodelle 1979, jolloin yhtiö perustettiin nimellä Teknohuolto Oy. Meillä on paloturvallisuusalalta yli 40 vuoden kokemus.

Vuosien mittaan olemme toimineet nimillä Sammutin Trading Oy, Samtekno Oy, Samtekno – Tempus Oy sekä Kidde Finland Oy. Joulukuussa 2017 norjalainen Firesafe AS osti Kidde Finland Oy:n.

Firesafe Finland Oy on nyt osa Firesafe-konsernia, joka on Skandinavian suurin passiivisen palotorjunnan toimija ja yksi Norjan johtavista palotorjunta- ja palokonsultointiyrityksistä. Firesafen historia Norjassa ulottuu vuoteen 1981, jolloin yhtiö perustettiin nimellä Protan Brannsikring AS.

Alussa Firesafen päätuotteena oli palo-osastojen läpivientien paloeristys.

Yhtiön läpimurtona voidaan pitää Frognerin telekeskuksen ja Norjan keskuspankin paloeristystyötä vuonna 1984. Myöhemmin 1980-luvulla tulivat ensimmäiset rakennukset, joiden kantavat rakenteet olivat valmistettu teräksestä, ja teräsrakenteiden palosuojauksesta tuli uusi painopistealue. Vuonna 1987 Firesafe perusti toimipisteen Århusiin Tanskaan ja myöhemmin Kööpenhaminaan.

Vuonna 1990 Norsk Hydro osti Protanin. Protan Brannsikring -yhtiön uudeksi nimeksi tuli tällöin Firesafe AS, ja siitä tuli osa Hydro Care -yhtiötä. Vuonna 1991 hyväksyttiin Forebyggende Forskriften (FOBTOB, ennalta ehkäiseviä turvallisuustoimia koskeva asetus). Siinä määriteltiin selkeästi, mikä on omistajan vastuu rakennuksen paloturvallisuudesta. Firesafe perusti oman neuvontaosaston pystyäkseen vastaamaan rakennusten omistajien palotekniseen neuvontatarpeeseen.

Vuonna 1993 Norsk Hydro päätti keskittyä ydinliiketoiminta-alueisiinsa, ja Firesafe myytiin yhtiön johdolle ja Moelsa Industrier -yhtiölle, joka on Amelnin perheen omistaman Protan AS:n entinen pääomistaja. Vuotta 2000 kohti mentäessä rakennustoiminta kasvoi Norjassa voimakkaasti ja Firesafen liikevaihto sekä kannattavuus kehittyivät myönteisesti. Vuonna 1998 Moelsa Industrier kasvatti omistusosuuttaan Firesafe-yhtiössä 85 prosenttiin. Vuotta 2004 edeltävät ajat olivat haastavia Firesafelle, mikä johtui markkinoiden hiipumisesta sekä useista ja suurista vaativista projekteista.

Vuonna 2004 Firesafe osti ruotsalaisen GPG Fire Systems -yhtiön. GPG oli GPG-palotiivistemassan valmistaja ja ollut tämän tuotteen pääasiallinen toimittaja Firesafelle 1980-luvun puolivälistä lähtien. GPG:llä oli myös käytännön toteutuksista vastaavat osastot Tukholmassa ja Lundissa. Toimipisteet muodostivat nyt Firesafe Sverige AB:n yhdessä Göteborgin osaston kanssa.

Firesafesta tuli vuoden 2004 lopussa Moelsa Industrier -yhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, ja Morten Ameln siirtyi samalla Firesafe AS:n toimitusjohtajaksi. Tämä antoi alkusysäyksen Firesafen voimakkaalle kasvulle. Firesafe on nykyään Pohjoismaiden markkinajohtaja omilla liiketoiminta-aloillaan. Vuonna 2010 Morten Ameln osti Moelsa Industrier -yhtiön omistaman osuuden Firesafesta ja on nyt yhtiön ainoa osakkeenomistaja. Sittemmin Ameln on luopunut pääomistajuudestaan, mutta toimii edelleen aktiivisena yhtiön hallituksen jäsenenä.

Firesafe on nykyään palontorjunta-alan kokonaistoimittaja, jonka tarjoamat palvelut käsittävät paloteknisen neuvonnan ja paloturvallisuuteen liittyvien erikoistuotteiden valmistuksen, asennuksen, valvonnan, huollon ja myynnin. Firesafe-konsernin liikevaihto on noin 1 miljardi Norjan kruunua (noin 92M €), ja sillä on lähes 800 työntekijää Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Firesafe on vuosien varrella kasvanut orgaanisesti, ja myös yrityskauppojen myötä, joilla on tietyt markkina-alueet tai paloturvallisuuden osaaminen. Joulukuussa 2017 Firesafe osti yrityskaupalla Kidde Sweden Ab:n ja Kidde Finland Oy:n.

Yhtiöllä on vahva oma tuotekehitysohjelma, jonka tuloksena on muun muassa kehitetty useita omia patentoituja paloturvallisuusratkaisuja tunneleiden ja Offshore/laivanrakennuksen osa-alueella. Firesafe tavoittelee edelleen kasvua Pohjoismaissa yritysostojen ja oman toiminnankehittämisen kautta. Tavoitteena on rakentaa johtavia osaamiskeskittymiä Pohjoismaisen paloturvallisuuden alalle, ja vaikuttaa aktiivisesti ennaltaehkäisevän paloturvallisuuden kehittämiseen yhteiskunnassa.