Liikeidea ja arvomme

Firesafen tavoitteena on olla palontorjunta-alan kokonaistoimittaja ja visiona on luoda turvallisempaa yhteiskuntaa.

  • Tarjoamme neuvontapalveluja ja valvontaa sekä harjoitamme tuotteiden valmistusta ja myyntiä. Tavoitteenamme on täyttää toimeksiantajan kaikki paloturvallisuuspalveluille asettamat tarpeet.
  • Olemme paloturvallisuuspalvelujen ja -laitteiden kokonaistoimittaja sekä uudisrakennuksille että olemassa oleville rakennuksille.
  • Autamme asiakkaitamme täyttämään paloturvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa asianmukaisesti ja helpottaa heidän arkipäiväänsä. 
  • Pyrimme löytämään hyvin toimivia käytännön ratkaisuja olemassa olevien toimintaedellytysten mukaisesti.
  • Meidän on oltava huomaavaisia ja palvelualttiita asiakkaitamme ja ympäristöä kohtaan.
  • Meillä on oltava riittävästi resursseja, jotta voimme panostaa uusiin markkinoihin, tuotekehitykseen, investointeihin ja yritysostoihin.
  • Meidän on oltava vakavaraisia voidaksemme varmistaa liiketoiminnan jatkumisen myös vaikeina aikoina.
  • Meidän on Firesafen ympäristöpolitiikan mukaisesti jatkuvasti pyrittävä vähentämään ilman, maan ja veden saastumista mahdollisimman paljon.  

Firesafen arvot

Ammattimaisuus
Toimimme asiallisesti ja ammattimaisesti asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan, sekä kunnioitamme toisten ammatillista osaamista. Pidämme kiinni lupauksistamme ja kannamme vastuun tekemistämme töistä. Työmme dokumentoidaan ja on aina jäljitettävissä.

Osaaminen
Meillä on tietämystä, kokemusta, halua ja kykyä tarjota asiakkaillemme laadukas lopputulos. Haluamme olla palontorjunnan johtava toimija, ja haluamme kehittää toimintaamme vuoden jokaisena päivänä.

Sitoutuneisuus
Osoitamme asiakkaille, toimittajille, viranomaisille ja muille sidosryhmille, että tietämyksellämme ja kokemuksellamme on suuri merkitys. Työmme pelastaa ihmishenkiä ja omaisuutta. Luomme parempaa turvallisuutta ja pysyvyyden tunnetta työntekijöille, asiakkaille, omistajille ja yhteiskunnalle ylipäätään.