Omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varautuminen pienentää vahinkojen syntymistä ja auttaa vaaratilanteessa toimimista.

Omatoiminen varautuminen on suunnittelua onnettomuuksien ehkäisystä ja vaaratilanteessa toimimisesta.

Pelastuslaissa rakennuksen omistajalta sekä toiminnanharjoittajalta vaaditaan omatoimista varautumista.

Omatoimisessa varautumisessa:

  • Ehkäistään tulipalojen syttymistä ja vaaratilanteiden syntymistä.
  • Varaudutaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.
  • Varaudutaan omatoimiseen sammuttamiseen ja pelastustoimenpiteisiin.
  • Varaudutaan turvalliseen poistumiseen tulipalon tai vaaratilanteen sattuessa.

Omatoiminen varautuminen koskee asumista, kaikenlaista toiminnan harjoittamista ja yleisötilaisuuksia.