Palokatkot piilevä riski

Artikkeli julkaistu KITA – lehdessä 3+4/2021

”SE MITÄ ei näy, ei ole olemassa” -sanonta elää edelleen vahvasti myös rakenteellisen paloturvallisuuden parissa ja erityisesti osastoivien rakenteiden tekniikkaläpivientien (palokatkojen) kohdalla.

Erilaisissa paloturvallisuuden tarkastuksissa niin vanhoissa kiinteistöissä kuin valmistuneissa rakennushankkeissakin huomiotta jäävät erityisesti piilossa olevat läpivientipaikat. Ne voivat sijaita esimerkiksi välikattojen tai muiden rakenteiden takana. Pimentoon jäävät puutteelliset palokatkoratkaisut ovat riski, jota ei välttämättä tiedosteta, erityisesti vanhemmissa rakennuksissa. Uudemmassa rakennuskannassa palokatkot ovat toteutettu suunnitelmallisemmin, koska niihin kiinnitetään huomiota hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Vanhempi paloturvallisuussuunnittelija Ora Meckelburg Firesafe Finland Oy:stä on työskennellyt palokatkojen parissa 25 vuoden ajan.

”Palokatkoratkaisut ovat kehittyneet myönteisesti yhtenäistettyjen standardien kautta. Samoin palokatkojen suunnittelu on myös edennyt harppauksin.”

Meckelburg korostaa erityisesti ammattitaitoisen asentamisen merkitystä.

”Huono asennus pilaa hyvänkin tuotteen.”

Toimivien palo-osastointien merkitys on erittäin olennaista rakennusten paloturvallisuuden kannalta, koska niiden perusteella määritetään pitkälti muita paloturvallisuusratkaisuja.

Määräykset edellyttävät, että rakennus on jaettava, tiettyjen edellytysten täyttyessä, palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi sekä pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi.

Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut ja palo-osastoinnit ennen kaikkea luovat perustan ”tulikukon” taltuttamiseen. Erilaiset palon havaitsemiseen, rajoittamiseen ja sammuttamiseen liittyvät tekniset järjestelmät tarvitsevat tuekseen usein rakenteellisia ratkaisuja. Joissakin tapauksissa järjestelmien toiminnan suunnittelukriteereinä on oletus toimivista palo-osastoinneista.

Paloturvallisuusjärjestelmillä on hyvä toimintavarmuus, mutta tuolloin ne edellyttävät ammattitaitoista ja säännöllistä huoltoa ja näin ei aina valitettavasti asian laita ole. Palo-osastoinnit toimivine palo-ovineen ja ammattitaitoisesti asennetuine palokatkoineen ovat varsin huoltovapaita.

Mikäli varautumisesta huolimatta tulipalo syttyy, on palon aikainen havaitseminen, mahdolliset alkusammutustoimenpiteet ja poistumisen turvaaminen niitä paloturvallisuuden etulinjan asioita, joista tulee huolehtia. Toimivat palovaroitinjärjestelmät, oikein valittu ja huollettu alkusammutuskalusto ja merkityt turvalliset poistumisreitit ovat niitä paloturvallisuuden osatekijöitä, joihin jokainen meistä saattaa joutua turvaamaan.

Lue lisää aiheesta ja paloturvallisuudesta uusimmassa KITA lehdessä:

KITA 2022 | Palokatkot piilevä riski

Firesafe on Pohjoismainen markkinajohtaja rakenteellisen paloturvallisuuden alalla. Tuotamme tarkastus-, huolto-, asiantuntija- ja suunnittelupalveluita sekä urakointia. Liiketoimintamme käsittää paloteknisten tuotteiden tuotekehitystä, omaa tuotantoa sekä tuonti- ja vientikauppaa. Olemme tehneet merkittäviä hankkeita offshore ja laivanrakennus aloille sekä liikenteen turvallisuustekniikkaan. Yhtiö on alkuperältään norjalainen, toimimme omien yhtiöittemme kautta Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Firesafella on lähes 700 työntekijää, jotka työskentelevät noin 30 toimipisteessä ympäri Pohjolaa.

Arvojemme ohjaamana / ammattimaisuus-osaaminen-innostus / teemme työtä paloturvallisemman yhteiskunnan puolesta.