Pelastussuunnitelma

Hyvin tehty pelastussuunnitelma on myös perehdytysmateriaalia työntekijöille ja asukkaille.

Pelastuslaissa vaaditaan, että kiinteistössä on käyttötarkoituksen mukaisesti laadittu pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on selvitys johtopäätöksineen kiinteistön toiminnan ja ympäristön aiheuttamista vaaroista ja riskeistä sekä kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä. Suunnitelmassa on toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä toimimisesta vaara- tai onnettomuustilanteessa. Pelastussuunnitelmaan liitetään ohjeet omatoimiseen varautumiseen. Suunnitelmassa on hyvä olla myös kunnossapito-ohjelmat turvallisuuslaitteiden määräaikaisista huolloista.

Pohjakuvat merkintöineen antavat selkeän kuvan riskikohteista sekä alkusammutuskaluston ja turvallisuusvälineiden sijainnista. Hyvin tehty pelastussuunnitelma on myös perehdytysmateriaalia työntekijöille ja asukkaille.

Firesafe -pelastussuunnitelma toteutetaan nykyaikaisilla sähköisillä työkaluilla helposti käytettäväksi ja ylläpidettäväksi osaksi kiinteistön turvallisuusdokumentointia. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmat myös kauttamme.