Poistuminen palon sattuessa

Miksi rappukäytävässä ei saa säilyttää edes lastenrattaita, vaikka ne eivät olisi kenenkään tiellä?

Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa (YM asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017). Poistumisalueilta on henkilöturvallisuuden niin vaatiessa oltava varatie.

Pelastuslaissa annetaan vaatimuksia rakennusten uloskäytävien ja kulkureittien ylläpidosta ja merkinnöistä. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa.

Uloskäytävät ja kulkureitit tulee tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti (Pelastuslaki 379/2011). Poistumisvalaistuksen tarkoitus on mahdollistaa turvallinen poistuminen paikasta silloin, kun normaali tehonsyöttö häiriintyy. Jokaisen hätäpoistumiseen tarkoitetun uloskäytävän kohdalla ja pitkin kulkureittejä on oltava valaistut poistumisopasteet, jotka osoittavat selvästi poistumisreitin turvalliseen paikkaan.

Poistumiseen käytettävät ovet tulee olla vaatimusten mukaisia, hätätilanteessa helposti avattavia ja niiden toimintakunnosta on huolehdittava.

Kulkureiteillä varastoitu tavara hankaloittaa turvallista poistumista hätätilanteen sattuessa. Varastoitu tavara on myös tarpeetonta palokuormaa poistumisreiteillä. Esimerkiksi porraskäytävässä säilytetyistä lastenrattaista tai -vaunuista aiheutuu suurta savunmuodostusta, joka voi hätätilanteessa estää porraskäytävän käytön.

Henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin edellytettävät poistumisturvallisuuden turvallisuusselvitykset (MRL 117b §) poistumisaikalaskelmineen tulee olla laadittuna ja niitä on pidettävä yllä.