Salgromin aerosolisammutusjärjestelmät Firesafe Finlandin valikoimaan

Oululainen Salgrom on toiminut 10 vuotta paloturva-alalla kehittäen ja valmistaen aerosoli- ja impulssijauhesammutusjärjestelmiä. Järjestelmät haastavat perinteiset sammutusjärjestelmäratkaistut käytettävyydellään sekä hankinta- ja ylläpitokustannusten osalta. Salgromin kehittämät järjestelmät soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joiden suojaaminen perinteisillä sammutusratkaisuilla on ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta: sähkökeskukset, muuntamot, laitteet ja tilat kokoluokassa 0,6m3-78 m3 ovat nyt helposti suojattavissa tulipalon vaaroilta. Myös suuremmat tilat on mahdollista suojata yhdistämällä useampia laiteyksiköitä.

Salgromin viimeisimmät aerosolisammutusjärjestelmiin liittyvät tuoteinnovaatiot ovat HEX, HEX-MAX ja Spider. Nämä ainutlaatuisen helpot ja toimintavarmat tuotteet uudistavat koko paloturva-alaa ja ovat Salgromin ja Firesafen yhteistyön kärkenä.

Salgromin aerosolisammutusjärjestelmien etuna on laitteiden uudelleensijoittaminen ja se, ettei merkittäviä asennuskustannuksia käytännössä ole yksittäisten laitteiden osalta. Laitteet ovat helposti käyttöönotettavissa esimerkiksi rakennustyömaan ajaksi, ja ne voidaan tämän jälkeen sijoittaa uudelleen asiakkaan toiseen suojauskohteeseen. Perinteiset sammutusjärjestelmät vaativat aina teknistä ylläpitoa tarkastuksineen, testeineen ja huoltoineen, sekä teknisiä keskustiloja kiinteine asennuksineen. Veteen tai kaasuun perustuvat sammutusratkaistut vaativat aina myös ulkoisia sähkö- tai vedensyöttöjä. Salgromin tuotteet toimivat ilman ulkoista virtalähdettä, eli sähkösyöttöä tai akustoa ei tarvita.

Firesafe Finland on kokenut paloturvallisuustuotteiden ja -palveluiden kokonaistoimittaja Suomessa, jonka historia ulottuu yli 40 vuoden päähän. Yhteistyön avulla Firesafe Finland pystyy tarjoamaan mm. teollisuuden asiakkaille uusia ratkaisuja paloturvallisen kiinteistön toteuttamiseen. Salgromin tuotteet täydentävät kiinteistöjen alkusammutus- tai sammutusjärjestelmäratkaisuja, tai tietyissä tilanteissa saattavat korvata ne kokonaan. Sammutusratkaisu ja niiden sijoittelu on arvioitava tapauskohtaisesti, ja tässä asiassa Firesafe Finlandin ja Salgromin asiantuntijat tekevät yhteistyötä.  Salgromin tuotteilla tulipalo on mahdollista pysäyttää ennen kuin se ehtii kehittymään liian pitkälle. Kiinteistön tai tuotantolaitteiden sähkökeskukset ovat tunnetusti riski tulipaloa ajatellen, ja niiden suojaaminen on nyt tehty helpoksi Salgromin tuotteilla.

Aerosolisammutusratkaisut ovat ”puuttuva lenkki kiinteistön paloturvallisuudessa”, toteaa Firesafe Finlandin huolto- ja asennuspalveluiden liiketoimintajohtaja Ilari Grönholm. ”Salgromin tuotteilla kiinteistön omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja voi varmistaa, että liiketoiminnan kannalta kriittiset paikat kuten sähkö- ja serveritilat ovat tulipalolta suojattuja.”

Salgromin tuoteperheestä Firesafe Finlandilla vastaava turvallisuusasiantuntija Tapio Järvinen tiedostaa, että aerosolisammutusjärjestelmiin saattaa vielä liittyä epäluuloja. Kyseessä on toistaiseksi liian vähän julkisuutta saanut ratkaisu, jonka edut tietyissä tilanteissa ovat kiistattomat. ”Aerosolisammutusjärjestelmät yleistyvät tällä hetkellä vauhdilla niin Suomessa kuin maailmallakin. Yhteistyö suomalaisen toimijan kanssa oli kannaltamme ehdottomasti paras ratkaisu, koska toimitusvarmuus ja tekninen tuki ovat meille ja asiakkaillemme todella tärkeitä.” Myös Tukes on huomioinut tilanteen ja hyväksynyt aerosolisammutusjärjestelmät muiden perinteisten järjestelmien rinnalle.

Mikäli aerosolisammutusjärjestelmät herättivät kiinnostuksen niin Tapio Järvinen vastaa mielellään kysymyksiin.

Lisätiedot:
Tapio Järvinen, turvallisuusasiantuntija
p 041 730 6754
tapio.jarvinen@firesafe.fi