Poistumistiereittikilpi oikealle

Poistumistiemerkki oikealle
  • Jälkivalaiseva
  • Nuoli oikealle
  • Koko: 15 x 30 cm
  • Tuotenro: 150101
  • Sähkönro: 6400545

Pienetkin asiat suojelevat. Laki velvoittaa merkitsemään sammutuskaluston sijainnin ja poistumistiereitit vaaratilanteiden varalta. Punaiset paloturvallisuusmerkit kertovat sammutuskaluston sijainnit ja vihreät poistumistiemerkit osoittavat kulkureitit hätätilanteessa.

Meiltä myös kiinnikkeet merkeille, lisätietoa oheisessa esitteessä.