Turvakäsine Kevlar tulitöihin

Tulityöt ovat luvanvaraisia töitä ja vaativat tulityökortin ja –luvan lisäksi riittävästi alkusammutuskalustoa sekä suojausmateriaalia. Turvakäsine kuuluu myös kaasuhitsauskärryn pakollisiin varusteisiin.

  • Tuotenro: 20270
  • Sähkönro: 6304000