Tarkastuspalvelut

Asiantuntijan suorittaman tarkastuksen avulla saadaan todellinen kuva kiinteistön paloturvallisuuden tasosta.

Säännöllisen tarkastustoiminnan kautta hoituvat lakisääteiset velvoitteet turvallisen asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi rakenteellisen paloturvallisuuden ja teknisten järjestelmien osalta. Samalla saadaan turvallisuuskulttuuria ”jalkautettua” ja tietoa rakenteellisen ja toiminnallisen turvallisuuden kehittämiseen.

Palveluihimme kuuluvat palokatkosuunnitelmien ja erityisesti rakennuspaikkakohtaisten palokatkoratkaisujen tarkastaminen ja viranomaishyväksyttäminen ns. kolmannen osapuolen tarkastuksina. Toteutamme myös erilaisia paloturvallisuuden tarkastuksia kiinteistöissä ja työmailla, yksittäisten osa-alueiden tarkastuksista kokonaisturvallisuuden tarkasteluun.

 • Kiinteistön paloturvallisuustarkastus
  • rakenteellinen paloturvallisuus
  • pelastustoimen laitteet
  • poistumisturvallisuus
  • pelastuslaitoksen toimintaedellytykset
  • kemikaaliturvallisuus
  • väestönsuoja
 • Kolmannen osapuolen tarkastus (MRL 150b/c§); palokatkosuunnitelmat ja -asennustyö
 • Työmaan paloturvallisuustarkastus

Tarkastuksiin sisältyvät suullinen palaute ja kirjallinen raportti toimenpide-ehdotuksineen ja kustannusarvioineen.