Rakenteellinen paloturvallisuus

Oikein tehty palokatko rajoittaa savukaasujen ja tulipalon leviämistä.

Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan rakennukseen on tehty suunnitelma palon leviämisen estämiseksi. Rakennus jaetaan palo-osastoihin, joille annetaan palonkestävyysvaatimukset. Rakennusten paloturvallisuus määräytyy rakennusvuoden säädösten mukaisesti. Lisätietoa säädöksistä ja rakenteellisesta paloturvallisuudesta löydät Ympäristöministeriön -sivuilta.

Palo-osastointia ei saa heikentää rakennuksen käyttöaikana.

Kiinteistöihin tehdään korjauksia, saneerauksia sekä muutoksia. Näiden yhteydessä käy usein niin, että palo-osastoivaan seinään tehdään läpivientejä esimerkiksi kaapeleille ja putkille, jolloin läpiviennit jäävät korjaamatta. Avonainen läpivienti on palon leviämisen kannalta erittäin suuri riski. Läpivienti ei saa heikentää osastoinnin palokestävyyttä. 

Läpiviennit tulee korjata hyväksytyillä palokatkotuotteilla ja menetelmillä, väärin valittu tai asennettu palokatkotuote ja/tai menetelmä ei toimi oikealla tavalla.

Oikea palokatkotuote ja korjausmenetelmä tulee aina valita osastoivan seinän ja läpi menevän tekniikan mukaan.