FAQ palovaroittimet

Miten minun pitää toimia, jos kuulen palohälytyksen?

 • Kun varoitin tunnistaa savua ja siirtyy hälytystilaan, pulssimainen hälytys jatkuu savun poistumiseen asti. Tulipalotilanteessa sinun tulee evakuoitua ja varmistaa, ettei asuntoon ole jäänyt muita asukkaita. Pyydä apua numerosta 112. Älä palaa asuntoon, ennen kuin hätäkeskus on antanut siihen luvan.

Mihin palovaroitin tulisi sijoittaa kodissa?

 • Palovaroitin tulee asentaa makuuhuoneisiin ja asuintiloihin tai niiden lähelle, joko kattoon tai seinään. Kattoon asentaminen on ehdottomasti suositellumpaa, sillä tällöin palovaroittimen voi asentaa huoneen keskelle. Seinäasennukseen on parasta käyttää sisäseinää, jotteivat kuumien tai kylmien seinien pinnoilla olevat ilmavirtaukset vaikuta varoittimen toimintaan.

Miksi palovaroitin toistaa äänimerkkiä?

 • Paristo voi olla huonosti tai väärin asennettu. Varmista, että paristo on oikeanlainen ja että se on asetettu kunnolla.
 • Palovaroittimen tunnistuskammio voi olla likainen. Varoittimen tunnistuskammioon voi kerääntyä pölyä ja hyönteisiä, joka voi aiheuttaa laitteen äänimerkin. Palovaroitin kannattaa puhdistaa pölynimurilla aina pariston vaihtamisen yhteydessä tai kiinteällä paristolla / akulla varustetuissa kerran vuodessa.
 • Varoittimen pariston varaus voi olla vähissä. Vaihda paristo.
 • Varoitin voi olla saavuttanut käyttöikänsä lopun, jolloin se tulee vaihtaa.

Vaikuttavatko äärilämpötilat palovaroittimeen?

 • Palo-, häkä- ja yhdistelmävaroittimiemme on testattu toimivan 0 – 40 °C:n lämpötilassa. Kohtuullinen altistuminen tämän välin lämpötiloille ei aiheuta pysyviä vaurioita. Emme suosittele varoittimia käytettäväksi tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Miksi palovaroitin antaa vääriä hälytyksiä?

 • Höyryn ja pölyn kerääntyminen voivat laukaista palohälytyksen. Estä asennuksen aikaisesta poraamisesta irtoavan pölyn pääseminen varoittimeen. Älä asenna varoitinta lähellä höyrynlähteitä. Älä asenna varoitinta pölyiseen ympäristöön.

Miksi palovaroitin hälyttää toisinaan kylmässä?

 • Palovaroitin voi hälyttää, jos ulkona on hyvin kylmä tai jos lämmitetyn alueen vieressä oleva ovi on avoinna, esimerkiksi sisäänkäynnin yhteydessä. Tämä johtuu vesihöyryn tiivistymisestä tunnistuskammioon. Koska anturi on kehitetty tunnistamaan hiukkasia, laukaisee anturiin tiivistyvä vesi hälytyksen.

Tupakansavu (varoittimeen puhallettuna) ei laukaise hälytystä – onko varoitin viallinen?

 • Sitä ei ole helppo päätellä. Tilanteeseen liittyy monia tuntemattomia tekijöitä, kuten savun tiheys, kesto ja ilmanvaihto.

Palovaroitin ei hälyttänyt, vaikka näkyvää savua oli paljon – onko varoitin viallinen?

 • Varoittimet ovat riippumattoman arviointielimen hyväksymiä. Tilanteeseen liittyy monia tuntemattomia tekijöitä, kuten savun tiheys, kesto ja ilmanvaihto, jotka voivat saada varoittimen vaikuttamaan vialliselta.
 • Myös varoittimen sijainti on tärkeä. Vaikka huone olisi savuinen, matalalla oleva savu ei ole välttämättä ehtinyt nousta varoittimeen asti.

Mistä tiedän, toimiiko palovaroittimeni?

Palovaroittimen pitäisi olla toimintakunnossa tuoreen pariston asettamisen jälkeen.

 • Testaaminen: Testaa palovaroittimen toiminta painamalla kotelossa olevaa testaus-/vaimennuspainiketta vähintään viiden sekunnin ajan. Hälytysääni kuuluu, jos virtapiirit, hälytin ja paristo toimivat.
 • ÄLÄ testaa palovaroitinta avotulella. Se saattaa vahingoittaa varoitinta tai sytyttää palavia materiaaleja ja aiheuttaa tulipalon. Varmista palovaroittimien moitteeton toiminta testaamalla ne kuukausittain. Palovaroittimesta lähtevä epäsäännöllinen tai hiljainen ääni voi olla merkki laiteviasta. Katso käyttöohjeesta tuotteen takuutiedot.

Miten monta palovaroitinta kodissani pitäisi olla?

 • Pelastuslaissa määrätään vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohden (max. 60 m2). Sen lisäksi me suosittelemme yhtä varoitinta jokaista makuuhuonetta tai nukkumistilaa kohden. Näin ollen suosittelemme esimerkiksi kahdessa kerroksessa olevaan kolmen makuuhuoneen asuntoon vähintään viittä toimivaa palovaroitinta. Varoittimet voivat olla herkkiä keittiön ruoanlaitosta johtuvalle savulle ja lämmölle sekä kylpyhuoneen vesihöyrylle. Palovaroittimet kannattaa asentaa etäälle näistä huoneista mahdollisten väärien hälytysten välttämiseksi.

Miten usein palovaroitin pitää vaihtaa?

 • Suomessa varoitin saa olla enintään 10 vuotta vanha, mutta jos palovaroittimen valmistaja ilmoittaa varoittimen eliniäksi esimerkiksi viisi vuotta, niin silloin varoitin tulee vaihtaa sen tiedon mukaisesti. Jos palovaroittimessa ilmenee häiriöitä aiemmin, niin se tulee vaihtaa välittömästi. Jos et tiedä, miten vanha varoittimesi on, voit tarkistaa sen varoittimen taustapuolella tai sivussa olevasta valmistuspäivämäärätunnuksesta tai yksinkertaisesti vaihtaa varoittimen uuteen varmuuden vuoksi.

Miten hävitän vanhan palovaroittimen?

 • Palovaroittimia ei saa tyypillisesti hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien asetusten mukaisesti (pienelektroniikkakierrätys). Pienelektroniikkakierrätyspisteen löydät mm. suurimmista marketeista ja tavarataloista.

Palovaroittimen testauspainike ei vaikuttaisi toimivan

 • Varmista, että pidät sitä painettuna vähintään 2–3 sekuntia, jonka jälkeen hälytysäänen pitäisi kuulua. Jos ääntä ei kuulu, varoitin on viallinen ja se tulee vaihtaa.

Minkä tyyppinen vaihtoparisto palovaroittimeen pitäisi ostaa?

 • Suosittelemme, että tarkistat aina varoittimesi taustapuolella olevasta arvokilvestä tai käyttöohjeesta, minkä typpistä tai merkkistä paristomallia varoittimeesi suositellaan. Varoittimien käyttö edellyttää tuoreita ja tehokkaita paristoja. Toisinaan heikkolaatuiset tai pitkään käyttämättöminä olleet paristot eivät ole riittävän tehokkaita, jolloin varoitin voi alkaa hälyttää pariston vähäisestä varauksesta.